1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

Cégnév: Schvarcz József B.t.
Székhelye: 9970, Szentgotthárd, Eötvös utca 6. 
Szálláshely neve: Vadkörte Fogadó, továbbiakban Szolgáltató
Szálláshely címe: 9943, Kondorfa, Alvég utca 7. 
Nyilvántartási szám:   
Adószám: 79470012-1-38 
NTAK reg.szám.: MA20012324 

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és azok szolgáltatásainak igénybevételét. 2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal. 

3. SZERZŐDŐ FÉL
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. 3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). 3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. 

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban (e-mailen) megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban ajánlatot küld. Az ajánlat nem minősül foglalásnak, Feleknek egymással szemben követelésük nem lehet. 4.2. A Szerződés a Vendég kizárólag írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató vagy Vendég általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek. 4.3.Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. 4.4. A szállás szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. 4.5. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges, a Vendég itt-tartózkodása alatt elegendő a szóbeli megállapodás. 

5. ÁRAK
5.1. A Fogadó szobaárai a recepción és a honlapon (www.vadkorte.hu) is elérhetőek. Egyéb szolgáltatások ára, illetve a felárak megtalálhatóak a szobában lévő Vendégtájékoztatóban, mely a www.vadkorte.hu oldalon is elérhető. 5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. A napi szobaár tartalmazza a szállást az igényelt szobában ellátás nélkül. A szállás szolgáltatás mellé igénybe vehető reggeli is, amely 5% áfát tartalmaz, mindenkori díja megtalálható az érvényes árlistban. 5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket áthárítja a Szerződő félre. 5.4. Szolgáltató fenntartja az árak változtatásának jogát, amennyiben azt a költségek (pl. energiaárak, alapanyagárak) emelkedése szükségessé teszi. Erről a Vendéget előzetesen, a foglalást megelőző legalább 30 nappal tájékoztatja. 5.5. Kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.vadkorte.hu oldalon kerülnek meghirdetésre. 

6. GYERMEKKEDVEZMÉNYEK
6.1. A Szolgáltató az aktuális gyermekkedvezményeket az Árlistában teszi közzé. 

7. SZOBATÍPUSOK
7.1. Fogadónk 5 szobával rendelkezik, valamint 2 apartmannal. Minden szoba és apartman befogadóképessége más, melyről a www.vadkorte.hu oldalon a Szolgáltatásaink menüsorban tájékozódhat. A Fogadó összesen 20 fő befogadására képes. 

8. FIZETÉS MÓDJA
8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére alapvetően az érkezéskor igényt tart, de legkésőbb a panzióból történő távozást megelőzően. Egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani. 8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként főszezonban (Május 10. és Szeptember 31. között) és kiemelt időszakokban (hosszú hétvégéken, ünnepnapokon, városi programok, események alkalmával - dátum szerint lásd az Árlistában) igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások adott %-ára, adott számú vendégéjre vagy a tartózkodás teljes egészére. 8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti a) készpénzben (HUF vagy EUR) b) átutalással 

9. SZÁMLÁZÁS
9.1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről elektronikus számlát állít ki és azt e-mail útján küldi meg. A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail vagy telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul. 9.2. Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A foglalás megtörténte után egy napon belül a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követően azonban a módosítás már nem lehetséges. A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki. 9.3. A Vendégnek lehetősége van a foglalás pénznemétől eltérő pénznemben fizetni, a számla a kifizetés pénznemében kerül kiállításra. 9.4. Foglalásonként csak egy számla kiállítására van mód. A foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. 9.5. Ha bármilyen hibát észlel a számlával kapcsolatban, a probléma orvoslása érdekében a Vendég, illetve a számlán vevőként megjelölt személy/cég elektronikus levelet küldhet a következő címre: vadkortefogado@gmail.com Az észrevételt a bejelentéstől számított 15 napon belül kezeljük és visszajelzést küldünk a vendég részére. 9.6. A Szolgáltató által kiállított eredeti elektronikus számla a foglalásban megjelölt személy/cég részére megküldött e-mailhez csatolt PDF-fájl A vonatkozó magyar jogszabályoknak (jelenleg ez a 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, a 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint a 46/2007. PM rendelet) megfelelően a társaságok jogosultak számláikat elektronikus formában kibocsátani. Az elektronikus számla egy speciális formátumú fájl, amely tartalmazza a Szolgáltató által kibocsátott hagyományos számla képét egy PDF-dokumentum formájában (amely teljesíti a 2007. évi CXXVII. áfatörvény által előírt magyar számlaformátum követelményeit), valamint (a PDF-fájlon belül) az elektronikus aláírását és időbélyegét a fent hivatkozott magyar jogszabályok előírásainak megfelelően. Az aláírás a Szolgáltató nevében készül, és el van látva az e célból szerződött minősített tanúsító intézet által kiadott „minősített tanúsítvánnyal”. Az elektronikus számla minden szükséges információt tartalmaz, amelynek birtokában a számla aláírásához és időbélyegéhez csatolt tanúsítvány érvényessége ellenőrizhető. Amennyiben a számlát könyvelési bizonylatként használják, úgy a számla befogadója az elektronikus számlát köteles elektronikus formában tárolni (a nyomtatott számlákhoz hasonlóan). 

10. ÉRTÉKTÁRGYAK, KÉSZPÉNZ KEZELÉSE
10.1. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Fogadóban eltűnt értéktárgyakért, készpénzért. 

11. TALÁLT TÁRGYAK
11.1. A vonatkozó, érvényben lévő szabályzat a Vendégtájékoztatóban olvasható. 

12. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
12.1. Az egyéni Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utazás napján délelőtt 10:30 óráig (Check out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak. A korai bejelentkezés díjtalan, de rendelkezésre állástól függ, a késői kijelentkezés a Vendégtájékoztatóban foglaltak alapján lehetséges. 12.2. A vendég köteles a szoba/apartman elfoglalásakor a tartozéklistában szereplő berendezések, használati tárgyak meglétét, épségét, működőképességét ellenőrizni és amennyiben rendellenességet, hiányt tapasztal, azt köteles a recepció részére a szoba elfoglalásától számított egy órán belül jelezni. 12.3. A Szolgáltató a szoba eszközeinek, felszereléseinek, tartozékainak, textíliáinak nem rendeltetésszerű használatából eredő javításért, extra tisztításért/takarításért felárat számít fel, hiány esetén kérheti a hiányzó tárgy visszaszolgáltatását, vagy árának megtérítését, mindezek követelése a Vendég távozását követően is jogos. A Vendég az előbbiekről legkésőbb a távozást követő napon írásbeli tájékoztatást kap elektronikus levél formájában, annak hiányában a távozást követő munkanapon postára adott levélben. 

13. HÁZIÁLLATOK
13.1. A Fogadóba a háziállat a közös helyiségekbe nem léphet be. Bővebb információ a Vendégtájékoztatóban olvasható. 13.2 A Szolgáltató jogosult külön díjat felszámítani az állat elhelyezésére, melynek mértéke az Árlistában olvasható. 13.3. A Szolgáltató jogosult letétet kérni a vendég érkezésekor az esetleges károkért, melyet a háziállat a berendezéseiben tesz. Amennyiben károkozás nem történik, a letétet távozáskor a Szolgáltató köteles a Vendégnek visszaadni. A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért. 

14. LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK
14.1. A főszezonon és kiemelt időszakokon kívül közvetlenül a szálláshelynél történt foglalások esetén a lemondás/módosítás 72 órával az érkezés előtt díjmentes. 72 órán belül egy éjszakának megfelelő szobaár megfizetése szükséges, az érkezés napján és távolmaradás esetén teljes szállásdíj kerül felszámolásra. 14.2. Módosítás min. 72 órával az érkezés előtt lehetséges az eredeti foglalás időpontjától számított 6 hónapon belüli másik dátumra. Az új dátumra vonatkozó árak nem feltétlenül egyeznek meg az eredeti foglalásban szereplő árral. Módosított foglalás ismételt módosítására nincs lehetőség. 14.3. Főszezonban (Május. 15. – Szeptember 31.) és kiemelt időszakokban (hosszú hétvégék, ünnepek, városi programok, események alkalmával - az adott év pontos dátumait lásd az Árlistában) a szálláshelynél közvetlenül leadott foglalások esetén a lemondás/módosítás 168 órával az érkezés előtt díjmentes. Előleg fizetése esetén az előleg 30 napon belül kerül visszautalásra. Visszautalás esetén 3%-os kezelési költséget számítunk fel, így a visszautalt összeg az előleg kezelési költséggel csökkentett összege. 168 órán belüli lemondás esetén a befizetett előleg kötbérként kerül elszámolásra, cserébe a Szolgáltató nem nyújt szolgáltatást. 14.4. Módosítás a főszezonban és kiemelt időszakokban 168 órával az érkezés előtt lehetséges az eredeti foglalástól számított 6 hónapon belül eső másik dátumra. Módosított foglalás újbóli módosítására nincs lehetőség. 14.5. Ha a Vendég az eredeti távozási dátumnál korábban kíván távozni a Panzióból, nincs mód a szállásdíj összegének csökkentésére, minden lefoglalt éjszaka kifizetendő. 

15. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE
15.1. A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak más vendégeivel, alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít c) a Vendég fertőző betegségben szenved d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg- vagy részszámlafizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig. 15.2. Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. 

16. ELHELYEZÉSI GARANCIA
16.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni. 16.2. A Szolgáltató köteles: a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűnéséig -egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli 16.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel nem élhet. 16.4. Amennyiben a Szolgáltató gazdasági okokra hivatkozva úgy dönt, hogy szünetelteti a vendégfogadást, arról a már foglalással rendelkező vendégeket legkésőbb a foglalás előtt 30 nappal tájékoztatnia szükséges. Az esetleges előlegeket visszatéríti az ügyfelek részére, vagy átfoglalás esetén az előlegek adott dátumig beszámításra kerülhetnek a vendéggel egyeztetve. 

17. A VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA
17.1. Amennyiben a szállás szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel. 17.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra nem tart igényt az igénybe nem vett vendégéjszakákra és szolgáltatásokra vonatkozólag. A beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, vagy a számlafizető az addig igénybe vett éjszakák, szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni. 

18. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI
18.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a Vendégtájékoztatóban foglaltak betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybevételére. 18.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti a Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére az érvényben lévő Vendégpanaszkezelési szabályzat értelmében. A panasz kivizsgálására a Szolgáltató kötelezettséget vállal. 

19. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI
19.1. A Szerződő fél a megrendelt szállást és szolgáltatásokat csak az előre egyeztetett létszámban veheti igénybe. Nem töltheti a Panzióban az éjszakát az a személy, aki nem került bejelentésre. Látogatók fogadása csak a Szolgáltatóval való előzetes egyeztetést követően lehetséges, 9-20 óra között. 19.2. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét bejelentkezéskor, vagy legkésőbb a panzióból való távozáskor kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. 19.3. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató épületében. 19.4. A Vendég a panzióba gyúlékony eszközt nem vihet be és az épületen belül nem dohányozhat. A rendelkezésre álló elektromos készülékeken kívül egyéb fűtésre, melegítésre, főzésre alkalmas berendezést tilos behozni a Panzióba. 19.5. Bejelentkezéskor a vendégnek bejelentőlapot kell kitöltenie, amely a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon kötelezően megadott adatokat az adott szolgáltatás jellegére vonatkozó jogszabályokban (idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) előírt kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítására mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: név, lakcím, állampolgárság, születési hely és idő, érkezés-elutazás dátuma, útlevél/személyi igazolvány száma, tartózkodás célja, email cím. 19.6. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz is, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja a GDPR-nek megfelelően. 19.7. Amennyiben a vendég a bejelentőlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja a megadott adatainak marketing célú felhasználására, úgy a Vadkörte Fogadó jogosult e körben hírlevél (email) formájában, illetve más módon tájékoztatni a vendéget aktuális híreiről, eseményeiről, ajánlatairól stb. Ezen adatfelhasználásra a panzió mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja. 19.8. A Vendég a bejelentőlap aláírásával nyilatkozik az általános szerződési feltételek megismeréséről és azok elfogadásáról. Az ÁSZF megtalálható a www.vadkorte.hu weboldalon, illetve a faliújságon is. 19.9. A bejelentőlap aláírásával a Vendég nyilatkozik a Vendégtájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről és arról is, hogy az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti. 19.10. A hatályos jogszabályok értelmében, a 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgálatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait (beleértve a 18 év alatti gyermekeket is 0 éves kortól) a szálláshely-szolgáltató érkeztetéskor, okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles. Magyarországon 2009 óta törvény írja elő a személyigazolvány meglétét újszülött kortól, így minden Vendég személyi igazolványa és lakcímkártyája szükséges a bejelentkezéshez. Elfogadható ideiglenes személyi igazolvány, jogosítvány, valamint útlevél is. 14 éven aluli gyermekek személyazonosító okmányát a türelmi idő végéig nem szükséges bemutatni. Türelmi idő vége: 2022.12.31. 

20. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
20.1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy, másik vendég vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. 21. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 21.1. A Szolgáltató köteles a) a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni. 

22. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
22.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a Vendéget ért kárért, mely a létesítményén belül, a Szolgáltató vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. 22.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy azokat a vendég maga okozta. 22.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a panzióban, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 22.4. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles a Panziónak azonnal bejelenteni és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. 

23. VIS MAJOR
23.1. Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, járvány, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ebből kifolyólag okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. 

24. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
24.1. A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti bíróság, értékhatártól függően a Vas Megyei Bíróság illetékes.